Illes Balears Qualitat

Illes Balears Qualitat és un portal web institucional del Govern dels Illes Balears, la funció del qual és la promoció i el control de la qualitat agroalimentària a les illes. Quan Limit Tecnologies ens va oferir la possibilitat de tornar a dissenyar aquesta pàgina, va ser un repte, perquè ja havíem treballat en les versions anteriors. El nostre objectiu va ser millorar la interfície gràfica, creant una pàgina neta on predominés la informació.

http://www.illesbalearsqualitat.com