Mar de Cultura

El disseny d'una agenda cultural de periodicitat mensual requereix, des del punt de vista del disseny, d'un plantejament inicial encertat que permeti d'una banda introduir els continguts d'una manera funcional i flexible, i per l'altre definir un codi visual que faciliti la lectura i la comprensió dins d'una línia de continuïtat molt marcada. Amb Una Mar de Cultura tractam d'aconseguir-ho, i el resultat és el d'una peça de comunicació que amb el temps s'ha convertit en una eina de consulta d'ús quotidià per als habitants del municipi.