Portal web per a mestre artesà

Jordi Ribas Ros és un fuster artesà que té com a objectiu crear peces d'alta qualitat, originals i amb una essència emocional. Les seves creacions són harmonioses i amb una forta inspiració orgànica en les seves formes. Al web es reflecteix la seva manera de ser i d'investigar dia a dia amb la fusta. Es poden consultar els seus treballs, vídeos dels processos de creació, imatges i notícies.

http://www.jordiribasros.com