Avís legal

1. Dades identificatives:
En compliment amb el deure d’informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es faciliten les següents dades:
El titular de www.onaccent.com és Antònia Calafat Capó (en endavant ON ACCENT), amb domicili a Plaça de la Vila, 36 A – 07450 Santa Margalida (Mallorca) – Illes Balears (Espanya), amb número de NIF: 18226233K. Telèfon: 971 85 62 25. Correu electrònic: hola@onaccent.com.

2. Usuaris:
L’accés i/o ús d’aquesta pàgina d’ON ACCENT atribueix la condició d’usuari, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides. La esmentades Condicions s’aplicaran independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin d’obligat compliment.

3. Us de la pàgina:
www.onaccent.com proporciona l’accés a informació, serveis, programes o dades (en endavant, “continguts”) a Internet pertanyents a ON ACCENT o a tercers als quals l’USUARI pugui tenir accés. L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del portal i es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que ON ACCENT ofereix a través de la seva pàgina i a no emprar-los per incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic. ON ACCENT es reserva el dret de supervisar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no fossin adequats per a la seva publicació.
En qualsevol cas , ON ACCENT no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través del bloc , xarxes socials o altres plataformes de participació.
ON ACCENT es reserva el dret d’usar cookies durant la visita a aquesta pàgina per al seu bon funcionament .

4. Protecció de dades:
ON ACCENT compleix amb les directrius de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica i altra normativa vigent en cada moment, i es compromet explícitament a mantenir totes les dades rebudes dels seus usuaris o clients en la més estricta confidencialitat i a vetllar per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari.
Per a això, al costat de cada formulari de recaptació de dades de caràcter personal, en els serveis que l’usuari pugui sol·licitar a ON ACCENT es farà saber a l’usuari de l’existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, informant de la responsabilitat del fitxer creat, l’adreça del responsable, la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers si escau.

5. Propietat intel·lectual i industrial:
© 2014 ON ACCENT. Tots els drets reservats.
ON ACCENT per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat d’ON ACCENT o bé dels seus llicenciants.
En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització d’ON ACCENT. L’USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat d’ON ACCENT. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre dispositiu o suport físic sempre que sigui, únicament i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat al les pàgines d’ON ACCENT.
En el cas dels continguts que apareixen en l’apartat BLOC d’aquesta pàgina, ON ACCENT accedeix a compartir i/o difondre els textos i imatges dels seus articles, sempre que s’esmenti la font o l’autoria dels mateixos.
6. Exclusió de garanties i responsabilitat:
ON ACCENT no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

7. Modificacions:
ON ACCENT es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats en el seu portal.

8. Enllaços:
En el cas que en www.onaccent.com es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, ON ACCENT no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas ON ACCENT assumirà responsabilitat alguna pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’Internet. Igualment la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

9. Dret d’exclusió:
ON ACCENT es reserva el dret a denegar o retirar l’ accés a portal i/o els serveis oferts sense necessitat de previ avís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

10. Generalitats:
ON ACCENT perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

11. Modificació de les presents condicions i durada:
ON ACCENT podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

12. Legislació aplicable i jurisdicció:
La relació entre ON ACCENT i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats de Palma de Mallorca.