Protecció de dades

D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les dades obtingudes d’aquest formulari seran incorporades a un fitxer sota la responsabilitat d’ON ACCENT(AC100SL) amb la finalitat d’atendre les seves consultes i remetre-li informació relacionada que pugui ser del seu interès.

ON ACCENT es compromet a mantenir la confidencialitat de les dades dels nostres clients i usuaris i a complir amb tots els requisits legals en vigor. De la mateixa manera, ON ACCENT es compromet al compliment de l’obligació de secret de les dades de caràcter personal, del seu deure de guardar-les i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Les dades recollides es destinaran, únicament i exclusivament, als fins indicats en el formulari que l’usuari empleni.

No compartirem les dades dels usuaris a tercers.

L’usuari pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit a la nostra adreça: Plaça de la Vila, 36 A – 07450 Santa Margalida (Mallorca) Illes Balears; Telèfon: 91 856 225 o bé mitjançant correu electrònic a l’adreça:
hola@onaccent.com .

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que tenim el consentiment per utilitzar-los per les finalitats esmentades.