Ilustración

Sa Caseta des Capellans

L’Ajuntament de Muro (Mallorca) ha editat un mapa de la zona de Sa Caseta des Capellans per tal d’ajudar als visitants i residents temporals a situar-se. Tractant-se d’una zona d’estiueg i amb gran afluència de turistes, per la seva popular platja, ens demanen l’el·laboració d’un mapa il·lustrat amb personalitat i d’estil desenfadat en un sistema de senyalització que s’integra, destaca i aporta valor a la seva singular estructura urbana. I a l’hora, com no, acompleix amb la seva funció intrínseca de situar al lector dins l’espai físic. Il·lustracio d’Antònia Calafat.