Polítiques locals de joventut

L'Observatori de la Joventut de les Illes Balears ens va encarregar el disseny d'un estudi sobre les polítiques de joventut adoptades en tots els municipis de les illes. El projecte consistia en la maquetació d'un llibre on predominaven fitxes amb enquestes i gràfics. A més vàrem dissenyar un cartell amb una infografia completa de la situació dels joves en diferents àmbits.