Disseny gràfic i maquetació d’informe anual


Informe anual Ciberned 2018

El Centre d’Investigació Biomèdica en Xarxa sobre Malalties Neurodegeneratives (CIBERNED) neix amb l’objectiu de combatre les malalties neurodegeneratives i amb la idea de generar un centre per integrar la recerca bàsica, clínica i poblacional, i desenvolupar un únic programa centrat en patologies de gran rellevància per al Sistema Nacional de Salut, per la seva prevalença i la seva repercussió social.