Dossier corporatiu Ciberes

Disseny i maquetació de dossier corporatiu de CIBERES, àrea que pertany al Centre d'Investigació Biomèdica en Xarxa, i està enfocat a les malalties respiratòries. Basat en la imatge corporativa, l'objectiu va ser transmetre una imatge neta i lleugera, com el mateix acte de la respiració, lliure, sense obstruccions ...