Guia dels aucells del Parc Natural de s’Albufera de Mallorca

Aquesta guia editada per la Conselleria de Medi Ambient del Govern dels Illes Balears, recull totes les varietats d'aus que es poden trobar a s'Albufera de Mallorca. Una guia molt completa formada per fitxes detallades amb informació de cada espècie.