Hotel Palladium

És un hotel urbà i cosmopolita situat a Palma. Recentment ha renovat el seu edifici amb una impactant façana i una decoració de disseny. Una de les seves característiques és la forta aposta per la tecnologia. Juntament amb Ticode, vàrem participar en el desenvolupament de la seva nova web. Hi destacàrem les seves instal·lacions i serveis, per als quals creàrem un extens conjunt d'icones representatius. Treballàrem un disseny sobri amb colors clars on destacàs la seva arquitectura i interiorisme.

http://www.hotelpalladium.com