Materials didàctics per prevenir la violència de gènere

L'Institut Balear de la Dona i la Fundació Balear Contra la Violència de Gènere del Govern de les Illes Balears encomanen a On Accent, l'edició dels Materials Didàctics Contra la Violència de Gènere. Aquest material s'ha difós als centres educatius de les Illes Balears amb la intenció d'oferir una guia de suport al professorat per tal d'ensenyar valors d'igualtat als infants dels diferents cicles formatius. Es presenta en una capsa amb fitxers de colors per diferenciar els cicles. Per a cada fitxer hem dissenyat un grapat d'unitats didàctiques i fitxes de treball amb il·lustracions a una tinta per poder colorejar. Vé acompanyat d'un conjunt de cartells il·lustrats on es representen escenes de la vida diària en favor de la igualtat entre homes i dones.