Disseny de memòria científica


Memòria anual Ciber 2019

El Consorci Centre de Recerca Biomèdica a Xarxa, CIBER, és un consorci dependent de l’Institut de Salut Carles III a través del Ministeri de Ciència i Innovació i cofinançat amb fons FEDER i FSE. El seu objectiu és impulsar la investigació d’excel·lència a Biomedicina i Ciències de la Salut. Una de les línies de comunicació és donar a conèixer els projectes realitzats a les diferents àrees de recerca a través d’una memòria anual.

Memòria completa en format PDF o flipbook