Pimes en Xarxa

Pimes en Xarxa és un projecte impulsat per la Fundació Bit, que facilita la formació d'una comunitat virtual on es puguin construir aliances. Gràficament aquesta comunitat està representada per una gran esfera formada per petites esferes. El moment en què sorgeix el símbol es produeix quan es materialitza una d'aquestes aliances, afavorida pel mateix sistema estructural. El resultat és una nova entitat, compacta, que es veu enriquida pel que aporta cada un dels elements que la componen.