Red ICTS Marinas

Red ICTS Marinas és una organització formada per infraestructures científiques i tecnològiques singulars d'Espanya. El nostre objectiu fou establir la identitat corporativa de la xarxa, oferint solucions a les necessitats comunicatives de l'organització, identificant baix una mateixa marca a tots els membres. El mar i la seva biodiversitat són l'eix principal de la seva imatge.