Seminari d’innovació i turisme (into)

La Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació de les Illes Balears realitza aquest esdeveniment abordant un aspecte diferent cada any. En aquesta ocasió, el tema central va ser el canvi climàtic. La campanya es va crear al voltant d'il·lustracions que combinaven l'activitat turística amb el respecte al medi ambient. Es varen dur a terme aplicacions com programes, invitacions, packaging per a DVD, quaderns... El web es va desenvolupar seguint la línia gràfica marcada. S'hi podia trobar informació sobre el programa, conferències i ponents.

http://www.visitinnovation.com/2008/