1. Dades identificatives:
En compliment amb el deure informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es reflecteixen les dades següents:
El titular de www.onaccent.com és Antonia Calafat Capó (d’ara endavant ON ACCENT), amb domicili a Plaça de la Vila, 36 A – 07450 Santa Margalida (Mallorca) – Illes Balears (Espanya), amb número de NIF: 18226233K. Telèfon: 971 85 62 25. Correu electrònic: hola@onaccent.com.

2. Usuaris:
L’accés i/o ús d’aquesta pàgina de ON ACCENT atribueix la condició d’usuari, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d’Ús reflectides aquí. Aquestes condicions són aplicables independentment de les condicions generals de contractació que, si s’escau, resultin de compliment obligat.

3. Ús de la pàgina:
www.onaccent.com proporciona l’accés a informació, serveis, programes o dades (d’ara endavant, “continguts”) a Internet pertanyents a ON ACCENT oa tercers a què l’USUARI pugui tenir accés. L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del portal i es compromet a fer-ne un ús
adequat dels continguts i serveis que ON ACCENT ofereix a través de la seva pàgina i no emprar-los per incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe ia l’ordre públic. ON ACCENT es reserva el dret de supervisar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, l’ordre o la seguretat pública o que, a parer seu, no resultessin adequats per a la seva publicació.
En qualsevol cas, ON ACCENT no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través del bloc, xarxes socials o altres plataformes de participació.
ON ACCENT es reserva el dret de fer servir cookies durant la visita a aquesta pàgina per al seu bon funcionament.

4. Protecció de dades:
ON ACCENT compleix les directrius de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei Orgànica i altres normativa vigent a cada moment, i es compromet explícitament a mantenir totes les dades rebudes dels seus usuaris o clients en la més estricta confidencialitat ia vetllar per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari.
Per això, juntament amb cada formulari de recollida de dades de caràcter personal, en els serveis que l’usuari pugui sol·licitar a ON ACCENT, farà saber a l’usuari de l’existència i l’acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, informant-lo de la responsabilitat del fitxer creat, la direcció del responsable, la possibilitat dexercir els seus drets daccés, rectificació, cancel·lació o oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers si és el cas.

5. Propiedad intelectual e industrial:
© 2014 ON ACCENT. Tots els drets reservats.
ON ACCENT per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts a la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de ON ACCENT o bé dels seus llicenciants.
En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, a qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització d’ON ACCENT. L’USUARI es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat d’ON ACCENT. Podreu visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del vostre ordinador oa qualsevol altre
dispositiu o suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per a ús personal i privat. L’USUARI haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines d’ON ACCENT.
En el cas dels continguts que apareixen a l’apartat BLOG d’aquesta pàgina, ON ACCENT accedeix a compartir i/o difondre els textos i les imatges dels seus articles, sempre que se’n mencioni la font o l’autoria.

6. Exclusió de garanties i responsabilitat::
ON ACCENT no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, manca de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, tot i haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

7. Modificacions:
ON ACCENT es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través d’aquesta com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats al vostre portal.

8. Enllaços: 
En cas que a www.onaccent.com es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, ON ACCENT no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas ON ACCENT assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests. hipervincles o altres llocs dInternet. Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

9. Dret dexclusió:
ON ACCENT es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a portal i/o els serveis oferts sense necessitat de previ avís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin aquestes Condicions Generals d’Ús.

10. Generalitats:
ON ACCENT perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

11. Modificació de les presents condicions i durada:
ON ACCENT podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les condicions esmentades anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

12. Legislació aplicable i jurisdicció:
La relació entre ON ACCENT i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als jutjats de Palma de Mallorca.