Identitat de marca, Online

L’observatori Tiamat

L’Observatori marí del canvi global a la Xarxa de Parcs Nacionals (observatoriotiamat.es), analitza els impactes derivats del canvi global als sistemes marins de la Xarxa de Parcs Nacionals i desenvolupa eines de seguiment i d’alerta davant d’esdeveniments oceànics extrems.

En el marc d’aquest apassionant projecte, hem dut a terme una tasca integral per enfortir-ne la presència i el missatge al món. En primer lloc, ens submergim en la creació del logotip, un símbol que fusiona l’essència de l’observació. Aquest logo, transita des de tons freds com el blau profund i el verd serè cap a tons càlids, simbolitzant la urgència del canvi climàtic i la seva influència als nostres oceans.

Però la nostra tasca no es va aturar aquí. També confeccionem un manual d’identitat corporativa detallat que serveix com a brúixola per aplicar la marca de manera coherent i efectiva a diverses plataformes, establint unes pautes precises d’estil i aplicació per garantir que la identitat de l’Observatori Tiamat brilli amb claredat i coherència en cada context.

A més, naveguem per les aigües digitals per concebre i desenvolupar un lloc web dinàmic i atractiu. Cada pàgina està dissenyada per submergir els visitants al món de l’Observatori Tiamat, oferint una experiència immersiva i educativa.

Però no ens vam aturar aquí. Estenem la nostra creativitat a través del disseny de pòsters i flyers que capturen l’essència de l’observatori. Aquests materials no només informen, sinó que també inspiren l’acció, convidant l’audiència a unir-se a aquesta missió valuosa de preservar els nostres oceans.

A més, creem una presentació dinàmica que serveix com una eina poderosa per compartir la història i els èxits de l’Observatori Tiamat. Cada diapositiva està dissenyada acuradament per transmetre el missatge de manera clara i convincent, mostrant l’impacte de l’observatori en la comprensió del canvi global als nostres oceans.