Identitat de marca

Imatge corporativa CIBER

L’actualització de la imatge corporativa del Ciber ha estat una transformació integral i meticulosa. Ha consistit en la revisió del logotip, fusionant dues tipografies amb estils totalment diferents, Caslon i Geomanist, per establir una identitat visual sòlida i equilibrada. El CIBER comprèn tretze àrees temàtiques de recerca, per a les quals es va triar la tipografia Geomanist Bold, assegurant així una presentació uniforme a totes les aplicacions visuals.

A més de l’actualització del logotip, es va desenvolupar un manual d’identitat corporativa complet, accessible per a tots els membres dels diferents equips. Aquest manual no només estableix les pautes per a l’ús correcte dels logotips, sinó que també proporciona una guia clara sobre com mantenir la coherència visual a totes les comunicacions. També es varen dissenyar versions específiques per a cadascuna de les 13 àrees de recerca, assegurant una representació visual única per a cadascuna.

Un èxit significatiu del projecte va ser l’harmonització de la identitat visual del Ciber amb els logos institucionals de l’estat, creant una convivència visual uniforme i professional a totes les interaccions públiques. A més, es va desenvolupar una versió adaptable per a la creació de marques específiques per als diversos projectes del Ciber, garantint una cohesió visual a totes les seves iniciatives. Aquesta iniciativa no només ha modernitzat la imatge del Ciber, sinó que també n’ha enfortit la presència visual i la cohesió com una xarxa de recerca biomèdica líder al seu camp.