Editorial

Informe de càrrega nàutica en zones de fondeig de les Balears

El projecte consisteix en desenvolupar un disseny que es pugui aplicar a diferents informes i la seva maquetació. Aquest informe, en concret, analitza la capacitat d’acollida d’embarcacions d’esbarjo a les zones de fondeig de les Illes Balears amb l’objectiu de delimitar les zones de fondeig, establir distàncies òptimes entre embarcacions fondejades, estimar la capacitat nàutica i els dies viables en funció de l’onatge. Un projecte de la Conselleria de Mobilitat i Habitatge de Govern de les Illes Balears, amb la participació de Ports IB i ICTS Socib.