Identitat de marca

Marc Laboratori Dental

Per a la imatge corporativa de Marc Laboratori Dental, hem buscat l’elegància minimalista i la sofisticació en l’àmbit dental. Amb un to de gris que simbolitza professionalitat i neutralitat, el disseny presenta un imagotip fluid i harmoniós que representa la precisió del treball dental. Aquesta elecció minimalista es deu a la intenció de comunicar transparència i claredat en el procés dental. El símbol neix de les inicials M, L, D, formant un monograma que serà el punt de partida de la seva nova identitat corporativa.

Una identitat visual minimalista i precisa.