Editorial, Online

Memoria anual Ciber 2018

El Consorci Centre de Recerca Biomèdica en Xarxa, CIBER, és un consorci dependent de l’Institut de Salut Carlos III a través del Ministeri de Ciència i Innovació i cofinançat amb fons FEDER i FSE. El seu objectiu és impulsar la recerca d’excel·lència en Biomedicina i Ciències de la Salut. Una de les seves línies de comunicació és donar a conèixer els projectes realitzats en les diferents àrees d’investigació a través d’una memòria anual.

Memoria completa en format PDF o flipbook