Identitat de marca

Ocean Drivers

Ocean Drivers és una empresa especialitzada en anàlisi de dades oceanogràfiques i meteorològiques amb més d’una dècada d’experiència global des de Mallorca. Desenvolupen productes personalitzats i precisos per a la recerca científica i gestió ambiental.

Un símbol dinàmic que reflecteix la passió per l’exploració en el fons de l’oceà.

Hem redesenvolupat la imatge corporativa d’Ocean Drivers amb l’objectiu de capturar-ne l’essència: la seva dedicació a l’exploració i la precisió en l’anàlisi de dades. L’elecció de la tipografia Bariol afegeix modernitat i claredat, complementant les tonalitats blaves i el símbol dinàmic, creant així una identitat visual que transmeti confiança i experiència en el camp de l’oceanografia i la meteorologia.