Identitat de marca

Pastor Can Picafort

Pastor és una empresa de llarga trajectòria al sector de la construcció. Després d’una reestructuració, sorgeix el magatzem de venda de materials com a empresa independent amb imatge pròpia. L’objectiu era defugir de l’antiga imatge i donar-li una nova visió fresca i actual. El projecte ha consistit en la creació de la nova identitat corporativa i el desenvolupament d’un brand book per aplicar la marca.