Editorial

Per les venes d’un poble

“Per les venes d’un poble” és una edició de l’Ajuntament de Santa Margalida (Mallorca) que ens apropa a les seves festes de la Beata de mà dels autors Rafel Bordoy i Antoni Mas. A través de les fotografies de Retrats i On Accent es fa un recorregut visual pel primer diumenge de setembre, data molt assenyalada en aquest municipi. La seva processó té fama de ser la més típica de Mallorca, congregant gran nombre de visitants i turistes.