Identitat de marca

Centre Bit Menorca

CentreBit Menorca s’integra dins el sistema gràfic que defineix les marques i submarques que depenen de la Fundació Bit. El sistema visual que caracteritza la Fundació Bit i les entitats que en formen part segueix una línia ben definida, amb un element formal comú: la B de Bit i de Balears. Pel que fa a les estructures (parcs i centres tecnològics) s’ha determinat que el color verd sigui l’identificador. S’ha desenvolupat un manual d’identitat corporativa per tal d’oferir solucions adients per a l’aplicació o reproducció de la marca en diferents suports de comunicació.