Identitat de marca

Xarxa d’Estacions d’Investigació de les Illes Balears

L’objectiu principal de XARXA ESTACIONS D’INVESTIGACIÓ ILLES BALEARS és potenciar la investigació sobre els recursos naturals, terrestres i marins de les Illes Balears. Es representa visualment a través d’un imagotip on coexisteixen dos elements diferenciats, un pictogràfic (símbol) i l’altre textual (logotip). El símbol s’ha construit servint-se de traçats espontanis que remarquen el concepte de naturalesa. Amb ells, suggerim gràficament els principals elements que conformen l’objecte de les investigacions: El mar, el clima i la biodiversitat.